Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja o udzielonym zamówieniu - PKF 27.08.2020

 
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
z dnia 18 sierpnia 2020 r. na usługi
przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych
w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego
 

 DO POBRANIA:


Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 1

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 2

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 3

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 4

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 5

Poprawiony (czwartek, 27 sierpnia 2020 14:44)

 

Informacja o udzielonym zamówieniu - PKF

Informacja o udzielonym zamówieniu z dnia 25 czerwca 2020 r.
na usługi przeznaczone na potrzeby świadczenia

audiowizualnych usług medialnych
w ramach Konkursu Podkarpacka Kronika Filmowa 2020

Poprawiony (piątek, 26 czerwca 2020 11:24)

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14 maja 2020 r.
na usługi przeznaczone na potrzeby świadczenia
audiowizualnych usług medialnych
w ramach Konkursu Podkarpacka Kronika Filmowa 2020

DO POBRANIA:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (1/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (2/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (3/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (4/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (5/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (6/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (7/7)

Poprawiony (czwartek, 14 maja 2020 14:30)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na 2020 rok

Poprawiony (czwartek, 12 marca 2020 18:30)

 

Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki

Znak sprawy: PCN-270-12/2019

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa
11 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Opis potrzeb i wymagań

Dokumenty postępowania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Pytania i odpowiedzi


Pytania i odpowiedzi 2


Pytania i odpowiedzi 3

Poprawiony (wtorek, 28 stycznia 2020 08:38)

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa podkarpackiego centrum nauki” realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj

Znak sprawy: PCN-270-4/2019

Termin składania ofert upływa 31 lipiec 2019 r. o godz. 10:00

 

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr Z1A do SIWZ

Załącznik nr Z1B do SIWZ

Załącznik nr Z1C do SIWZ

Załącznik nr Z3 do SIWZ
Załącznik nr Z4 do SIWZ

Załącznik nr Z5 do SIWZ

Identyfikator postępowania

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Załącznik do zmiany SIWZ

Załącznik Z3 po zmianie

 


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Poprawiony (czwartek, 05 września 2019 09:49)

 

Budowa podkarpackiego centrum nauki

BUDOWA PODKARPACKIEGO CENTRUM NAUKI

 Znak sprawy: PCN-270-3/2019

Termin składania ofert upływa 31 maja 2019 r. o godz. 10:00

do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr Z1A do SIWZ

Załącznik nr Z1B do SIWZ

Załącznik nr Z1C do SIWZ

Załącznik nr Z2 do SIWZ

Załącznik nr Z3 do SIWZ
Załącznik nr Z4 do SIWZ

Załącznik nr Z5 do SIWZ

 Identyfikator postępowania

  Klucz publiczny


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamiana SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie


Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 4

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 5

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.05.2019

Zmiana SIWZ 15.05.2019

 Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poprawiony (wtorek, 18 czerwca 2019 11:33)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

 

Poprawiony (wtorek, 19 lutego 2019 13:22)

 
WOJEWÓDZKI DOM KULTURY, ul. S. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW

 tel. 17 853 52 57,  faks 17 853 52 50  -  www.wdk.podkarpackie.pl

Poprawiony (środa, 07 lutego 2018 13:14)

 
Powiaty