Podkarpackie Zamówienia publiczne Dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 11 sierpnia 2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
ul. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW
tel. 017 853 52 57,  fax. 017 853 52 50
www.wdk.rz.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE”

pliki do pobrania:

OGLOSZENIE_MEBLE_BIUR.pdf (36.60 Kb)

 

SIWZ_dostawa_mebli_biurowych.pdf (68.11 Kb)

 

Zal._nr_1_do_SIWZ_opis_meble.pdf (52.98 Kb)

 

Zal._nr_2_do_SIWZ_oswiadczenie_meble.doc (20.50 Kb)

 

Zal._nr_3_do_SIWZ_wykaz_dostaw_meble.doc (26.50 Kb)

 

Zal._nr_4_do_SIWZ_formularz_oferty_meble.doc (29.50 Kb)

 

Zal._nr_5_do_SIWZ_formularz_cenowy_meble.doc (57.50 Kb)

 

Zal._nr_6_do_SIWZ_wzor_umowy_meble.pdf (43.40 Kb)
 

wzory_mebli_biurowych.jpg (242.07 Kb)

 
______________________________________________

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

poniżej do pobrania plik w wersji pdf -

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_meble.pdf (78.08 Kb)

 

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 12:12)

 
Powiaty