Podkarpackie Zamówienia publiczne Dostawa samochodu 9-osobowego na potrzeby WDK

Dostawa samochodu 9-osobowego na potrzeby WDK

Dostawa samochodu 9-osobowego na potrzeby WDK 03 listopada 2008

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
ul. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW
tel. 017 853 52 57,  fax. 017 853 52 50
www.wdk.rz.pl

 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę samochodu 9-osobowego na potrzeby
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie"

do pobrania:

Ogloszenie_samochod_WDK.pdf (34.75 Kb)

SIWZ_samochod_WDK.pdf (66.70 Kb)

Formularz_Oferty_samochod.doc (32.00 Kb)

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_samochod.doc (22.00 Kb)

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_samochod.doc (40.00 Kb)

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_samochod_WDK.pdf (39.71 Kb)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania: Zawiadomienie_samochod.pdf (30.73 Kb)

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 12:10)

 
Powiaty