Budowa podkarpackiego centrum nauki

BUDOWA PODKARPACKIEGO CENTRUM NAUKI

 Znak sprawy: PCN-270-3/2019

Termin składania ofert upływa 31 maja 2019 r. o godz. 10:00

do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr Z1A do SIWZ

Załącznik nr Z1B do SIWZ

Załącznik nr Z1C do SIWZ

Załącznik nr Z2 do SIWZ

Załącznik nr Z3 do SIWZ
Załącznik nr Z4 do SIWZ

Załącznik nr Z5 do SIWZ

 Identyfikator postępowania

  Klucz publiczny


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamiana SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie


Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 4

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 5

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.05.2019

Zmiana SIWZ 15.05.2019

 Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poprawiony (wtorek, 18 czerwca 2019 11:33)