Podkarpackie Zamówienia publiczne Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa podkarpackiego centrum nauki” realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj

Znak sprawy: PCN-270-4/2019

Termin składania ofert upływa 31 lipiec 2019 r. o godz. 10:00

 

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr Z1A do SIWZ

Załącznik nr Z1B do SIWZ

Załącznik nr Z1C do SIWZ

Załącznik nr Z3 do SIWZ
Załącznik nr Z4 do SIWZ

Załącznik nr Z5 do SIWZ

Identyfikator postępowania

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Załącznik do zmiany SIWZ

Załącznik Z3 po zmianie

 


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Poprawiony (czwartek, 05 września 2019 09:49)

 
Powiaty