Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14 maja 2020 r.
na usługi przeznaczone na potrzeby świadczenia
audiowizualnych usług medialnych
w ramach Konkursu Podkarpacka Kronika Filmowa 2020

DO POBRANIA:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (1/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (2/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (3/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (4/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (5/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (6/7)

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (7/7)

Poprawiony (czwartek, 14 maja 2020 14:30)