Informacja o udzielonym zamówieniu - PKF

Informacja o udzielonym zamówieniu z dnia 25 czerwca 2020 r.
na usługi przeznaczone na potrzeby świadczenia

audiowizualnych usług medialnych
w ramach Konkursu Podkarpacka Kronika Filmowa 2020

Poprawiony (piątek, 26 czerwca 2020 11:24)