Podkarpackie Archiwum Archiwum

Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

  Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż 14-osobowego samochodu marki FORD TRANSIT BUS 350 L TDDI - rok produkcji: 2001 do pobrania: Pełna treść ogłoszenia, oferta, wzór umowy, protokół przekazania i odbioru Te...
 • Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

  DO POBRANIA Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Studium Wykonalności dla PCN...
 • Ogłoszenie o postępowaniu

  OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki (PCN)” do pobrania: Zapytanie ofertowe Z1 - Formularz oferty Z2 - Oświadczenie Z3 - Kl...
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  DO POBRANIA OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Kompleksowe opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektu Podkarpackiego Centrum Nauki” ...
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PCN

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Kompleksowe opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektu Podkarpackiego Centrum Nauki” do pobrania w wersji pdf: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ Z1 - FORMULARZ OFERTOWY Z2 - SOPZ Z3 - OŚWIADCZEN...
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

  DO POBRANIA: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane ...
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  DO POBRANIA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  DO POBRANIA:  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT...
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  DO POBRANIA:   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU...
 • Budowa windy osobowej w budynku WDK w Rzeszowie

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicz...
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

  DO POBRANIA - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. ...
 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Orkiestry Szałamaistek

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  (dotyczy przetargu z 23 maja 2011 roku) *****   WOJEWÓDZKI DOM KULTURY, ul. S. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW  tel. 17 853 52 57,  faks 17 853 52 50  -  www.wdk.podkarpackie.pl   ogłasz...
 • Nieruchomości

  Zabudowany grunt położony w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7, oznaczony (nr działki 796 o powierzchni 17a 02 m2), dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr 83563 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie stanowi własność Skarbu Państwa a WDK w Rzeszo...
 • Statut WDK

  Aktualny statut WDK w Rzeszowie jest do pobrania tutaj. Poniżej znajduje się wersja archiwalna    Załącznik do Uchwały Nr XVI/166/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2003 roku S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO D...
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  Aktualny regulamin WDK w Rzeszowie jest do pobrania tutaj Poniżej znajduje się wersja archiwalna Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2009 Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z dnia 14 września 2009 r.     ROZDZIAŁ I   Po...
 • Strona w budowie

  Strona w budowie......
 • Dostawa samochodu 9-osobowego na potrzeby WDK

  Dostawa samochodu 9-osobowego na potrzeby WDK 03 listopada 2008 ...
 • Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku WDK

  Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku WDK 17 września 2008 ...
 • Dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

  Dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 11 sierpnia 2008 ...
 • Wymiana nawierzchni placu parkingu budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

  Wymiana nawierzchni placu parkingu budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 30 kwietnia 2008 ...
Powiaty