Podkarpackie Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Dokumentacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie do 1986 r.
znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie,

ul. Władysława Warneńczyka 57 - tel. 17 230 48 08

Dokumentacja WDK od 1987 r. znajduje się w Archiwum Zakładowym
Osoba odpowiedzialna: Maria Poźniak - tel. 17 853 52 57 w. 33


Zmiany organizacyjne:
1948 r. - Świetlica Związkowa
1950 r. - Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych
1953-56 r. - Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych
1957-98 r. - Wojewódzki Dom Kultury - państwowa jednostka organizacyjna
od 1999 r. - Wojewódzki Dom Kultury - instytucja samorządowa

 

Dokumentacja kontroli

WDK w Rzeszowie prowadzi książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.
Książka kontroli wraz z protokołami pokontrolnymi znajduje się w sekretariacie WDK.


Ewidencje i rejestry prowadzone w WDK w Rzeszowie
Ewidencja zarządzeń Dyrektora   - forma pisemna
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw - forma pisemna
Dziennik korespondencji sekretariatu - forma pisemna
Rejestr skarg i wniosków - forma pisemna
Ewidencja delegacji służbowych  - forma pisemna
Ewidencja osobowa pracowników - forma  elektroniczna i pisemna
Rejestr umów cywilnoprawnych - forma elektroniczna i pisemna
Ewidencja czasu pracy - forma elektroniczna + wydruk
Ewidencja zasiłkowa - forma elektroniczna + wydruk i forma pisemna
Ewidencja wynagrodzeń - forma  elektroniczna + wydruk i forma pisemna
Rejestr zakupów i sprzedaży  - forma elektroniczna + wydruk
Rejestr kasowy  - forma elektroniczna + wydruk
Rejestr operacji bankowych -  forma elektroniczna + wydruk
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - forma elektroniczna + wydruk i forma pisemna
Ewidencja umów najmu - forma pisemna
Ewidencja umów na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne - forma pisemna
Ewidencja pieczątek - forma pisemna
Rejestr wypadków przy pracy - forma pisemna
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - forma pisemna
Ewidencja zasobów archiwum zakładowego - forma pisemna

Poprawiony (piątek, 08 lutego 2019 11:13)

 
Powiaty