Podkarpackie Kontakt

Kontakt


# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE Centrala 17 8535257 - centrala; 17 8532535 - sekretariat 17 8535250 - faks
2 DYREKTOR Damian Drąg - Dyrektor 17 8535257 w. 22
3 ZASTĘPCA DYREKTORA 17 8535257 w. 20
4 PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI Tomasz Michalski - Z-ca Dyrektora 17 8535257 w. 60
5 PODKARPACKA KOMISJA FILMOWA Marta Kraus - Kierownik 17 8535257 w. 40
6 Dział Animacji Kulturalnej 17 8535257 w. 32
7 Dział Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami Marek Jastrzębski - Kierownik 17 8535257 w. 29
8 Dział Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury Adam Kus - Kierownik 17 8535257 w. 29
9 Dział Administracyjno - Techniczny Maria Cupryś - Kierownik 17 8535257 w. 34
10 Dział Finansowo - Księgowy Barbara Sabik - Główny Księgowy 17 8535257 w. 31
11 Samodzielne stanowisko ds. kadr Agnieszka Sikora - Główny specjalista ds. kadr 17 8535257 w. 25
12 Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Monika Konopelska - Specjalista 17 8535257 - w. 20 17 853 25 35
13 Inspektor ochrony danych Krzysztof Opaliński - kontakt e-mail: wdk.rodo@podkarpackie.pl
Powiaty