Podkarpackie Regulamin

Regulamin WDK w Rzeszowie 2018

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018

Dyrektora WDK w Rzeszowie z dnia 6 września 2018 r.

 

Regulamin Organizacyjny WDK zawiera:

 

  • Postanowienia ogólne

  • Zarządzanie WDK

  • Struktura organizacyjna

  • Obowiązki Głównego Księgowego i Kierowników Działów

  • Zadania działów, Podkarpackiej Komisji Filmowej, podkarpackiego centrum nauki i samodzielnych stanowisk pracy

  • Zasady podpisywania i obieg dokumentów

  • Zasady udzielania pełnomocnictw

  • Kontrola zarządcza

  • Skargi i wnioski

  • Postanowienia końcowe

Do pobrania:

Regulamin organizacyjny WDK w Rzeszowie.pdf
Schemat organizacyjny WDK w Rzeszowie.pdf

Poprawiony (piątek, 14 września 2018 11:08)

 
Powiaty